PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Dobrá zpráva je na světě

Dobrou zprávou pro příznivce života ve Frýdku Místku je myšleno projednání strategie udržitelné dopravy ve městě, která přináší v rámci podporovaného kombinovaného scénáře kombinaci podpory pěší, cyklistické a pěší dopravy. Frýdek Místek tak ke své vyhlášené bezplatné...

Veřejné projednání návrhů se blíží

Dne 16.10. v 16.30 proběhne veřejné projednání návrhů plánu mobility. Místem setkání je velká zasedací místnost Magistrátu Frýdku - Místku (Radniční 1148, místnost č. 217. Podkladem pro jednání je textová část strategie a výkresy návrhů infrastruktury, které jsou k...

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou v Moravskoslezském kraji velkým tématem. Podíváme-li se na Frýdek Místek, není situace růžová. Pravdou je, že imise v kraji klesají k jihu. Problém je překvapivě také od Ostravy. Největší problém je s prachem a Benzoapyrenem....

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE