PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Veřejné projednání analytické části se blíží

Již 22.5. v 16.30 ve Velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku (místnost č. 217 na adrese Radniční 1148 Frýdek-Místek) se bude moci veřejnost zapojit do diskuse k plánu udržitelné městské mobility Frýdku - Místku. Na veřejném projednání budou diskutovány...

První analytické podklady jsou k dispozici

Do sekce dokumenty byly přidány mapy k připomínkování partnery a veřejností. V průběhu listopadu 2018 až ledna 2019 se bude moci k analýze kdokoli vyjádřit přímo v sekci "Napište nám" zde na webu nebo mailem zpracovateli na petr.macejka@udimo.cz . Všechny připomínky...

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem ve Frýdku-Místku žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku. Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE