PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Frýdku-Místku bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Jak jsme na tom s cyklistickou sítí?

Základní kostrou sítě je turistická stezka podél řeky Ostravice. Ta navazuje na stezku Hlavní třída, která končí v křižovatce s tř. T. G. Masaryka. Tato kostra je nedostatečná pro městskou dopravu. Naopak dostatečná je pro cyklistickou tranzitní dopravu ve směru podél...

Na veřejném projednání se rozdělovaly miliony na dopravu.

Veřejné projednání analytické části plánu mobility proběhlo dne 22.5. 2019 za přítomnosti náměstků primátora pana Karla Deutschera a Jakuba Míčka. Zpracovatel plánu Petr Macejka představil základní informace o dopravě ve Frýdku Místku a nastínil koncept strategie,...

Veřejné projednání analytické části se blíží

Již 22.5. v 16.30 ve Velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku (místnost č. 217 na adrese Radniční 1148 Frýdek-Místek) se bude moci veřejnost zapojit do diskuse k plánu udržitelné městské mobility Frýdku - Místku. Na veřejném projednání budou diskutovány...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE