Dobrou zprávou pro příznivce života ve Frýdku Místku je myšleno projednání strategie udržitelné dopravy ve městě, která přináší v rámci podporovaného kombinovaného scénáře kombinaci podpory pěší, cyklistické a pěší dopravy. Frýdek Místek tak ke své vyhlášené bezplatné dopravě a rozšíření systému sdílených kol přidává závazek rychlého rozvoje cyklistické sítě a bezpečných přechodů pro chodce. Rychlý rozvoj cyklistické sítě je možný díky participační  části plánu mobility, která přinesla mimo jiné dohodu o řešení cyklistů na stezkách, kterou půjde realizovat bez velkých stavebních úprav. Věříme, že tato legalizace bezpečné jízdy na kole městem přinese své ovoce. Současně je navrženo snížení počtu pruhů na ulici Bruzovské a Ostravské. Tato úprava nepřinese významné obtíže motoristům, ale dovolí snížit délky přechodů pro chodce na kterých dochází k závažným zraněním. Frýdek Místek se tímto přidává k městům s aktivní udržitelnou dopravní politikou. Pokud se Vám zdá, že jsme zapomněli na obchvaty, je to proto, že je bereme jako hotovou věc. Věříme, že ŘSD dělá vše pro to, aby se mohlo brzy jezdit kolem města a na Hlavní třídě mohlo být zavedeno omezení nákladní dopravy.  Výsledky procesu tvorby udržitelné strategie města jsou v sekci dokumenty.