DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Textová část

Výsledek průzkumu dopravního chování

Komunikační strategie

Výkresy návrhu k připomínkování veřejností a partnery:

Návrh na změnu zatřídění komunikací v pasportu MK

Výkresy analýzy k připomínkování veřejností a partnery:

Základní komunikační síť IAD

Zatřídění komunikací IAD dle pasportu komunikací

Základní síť cyklistických tras

Základní síť pěších tras

Dostupnost VHD

Ostavování vozidel v bytové zástavbě

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Frýdek-Místek

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Frýdek-Místek, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR