Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou v Moravskoslezském kraji velkým tématem. Podíváme-li se na Frýdek Místek, není situace růžová. Pravdou je, že imise v kraji klesají k jihu. Problém je překvapivě také od Ostravy. Největší problém je s prachem a Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a jsou způsobeny z velké části dopravou,  dosahují hodnoty do 25,9 μg. Limit je přitom 40 μg. Prach, který nás dusí a způsobuje dýchací potíže, dosahuje průměrné hodnoty za rok 34,5 μg při limitu 40 μg. Problém s prachem je zejména v zimně, kdy jsou v provozu malé topeniště rodinných domů a také při inverzních situacích. Proto je v rámci limitů dovoleno překročení 50 μg po dobu 35 dní v roce. Hodnotí se tedy imise prachu nejvyšší 36. denní koncentrace. Ve Frýdku Místku je to 66,1 μg. Limit je tedy překročen o  13%. Mikroprach má limit pro průměrnou roční koncentraci 25 μg. Ve měst je dosaženo nadlimitních  26,9 μg. Benzen dosahuje hodnoty 2,1 μg při povolené koncentraci 5 μg. Problémem je koncentrace karcinogenního Benzoapyrenu, který má imisní limit stanoven na 1ng, ale koncentrace ve městě dosahuje 3,5 ng. Tento problém je ovšem na většině území Moravy a není omezen na město samotné.

Území s překročeným limitem BenzoaPyrenu BaP

Největší úsilí je nutné vyvinout ve snížení imisí PM10 na kterých se podílí rodinné domy, průmyslové zdroje, přenos z Polska a doprava. Doprava se největší měrou podílí na imisích dusíku, zde ovšem limitu dosaženo není.