Základní kostrou sítě je turistická stezka podél řeky Ostravice. Ta navazuje na stezku Hlavní třída, která končí v křižovatce s tř. T. G. Masaryka. Tato kostra je nedostatečná pro městskou dopravu. Naopak dostatečná je pro cyklistickou tranzitní dopravu ve směru podél řeky Ostravice tj. ve vazbě Ostrava – Beskydy. Analýza cyklistického chování je provedena na vzorku sdílených kol z podzimu 2018. Rozložení výpůjček je v podstatě rovnoměrně rozloženo přes celou oblast zón fungování. Jsou zde lokality, které jsou více preferované a některé méně. Ale nedá se říci, že lokality umístěné v nižší části města jsou více zastoupené než ty, které jsou umístěné na kopci. Kopcovitost města se tedy nejeví jako zásadní problém pro nefungování bikesharingu a vyvrací tento předpoklad. Dále je zde vidět rovnoměrné rozložení zdrojů a cílů cest. Ve městě existují místa s větší koncentrací cílů a zdrojů, kde může chybět infrastruktura. Porovnáním nabídky a poptávky lze dojít k závěru, že cyklistická infrastruktura není ani zdaleka dostavěna.