Veřejné projednání analytické části plánu mobility proběhlo dne 22.5. 2019 za přítomnosti náměstků primátora pana Karla Deutschera a Jakuba Míčka. Zpracovatel plánu Petr Macejka představil základní informace o dopravě ve Frýdku Místku a nastínil koncept strategie, která je k diskusi široké veřejnosti.

Bylo doporučeno pokračovat v dlouhodobé vizi města „Frýdek-Místek je místem, kde stojí za to žít. Místem, kde je zajištěna přívětivá mobilita pro všechny věkové skupiny obyvatel”. Tato vize je doporučena k rozvíjení ve čtyřech cílech. Těmi jsou Bezpečnost, Inovace, Místo pro život a Management dopravy.

Největší podporu veřejnosti i vedení města dostal dle očekávání cíl Bezpečnost. Zde je široká shoda na nutnosti dlouhodobě snižovat následky dopravních nehod nejen úpravou infrastruktury, ale i v podobě BESIP.

Cíl inovace připravuje město na nadcházející změny v dopravě, které souvisí se snižováním emisí CO2, které vychází z mezinárodních závazků a cílů Evropské unie. Současně je cíleno na efektivní řízení a informační technologie v dopravě.

Cíl Místo pro život má nejen zlepšit dopravní dostupnost udržitelnými druhy dopravy. Cílí také na estetiku uličních prostorů a v neposlední řadě odvedení tranzitu. V rámci tohoto opatření se předpokládají synergické efekty umožňující i změnu uspořádání vybraných ulic.

Cíl Management dopravy cílí na efektivní přípravu staveb, zvyšování informovanosti veřejnosti a podporu udržitelné dopravy, která má smysl.

Současně byl představen rámec opatření, který byl na základě připomínek veřejností doplněn o opatření Měření rychlosti spadající pod cíl Inovace, Kiss and Ride u škol spadající pod cíl Bezpečnost a zřízení funkce Koordinátora mobility pod cílem Management dopravy. Navrhovaná opatření jsou k dispozici na webu mobilita-frydekmistek.cz v sekci dokumenty v rámci prezentace pro veřejné projednání analytické části.

Mimo to byla projednávána ryze praktická témata, jako je využití bikesharingu, úprava přechodů pro chodce, pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace po městě nebo možnost výstavby cyklostezky v Lískovci.

Veřejnost měla dále možnost investičně podpořit jeden z druhů dopravy a tímto vyjádřit názor na další směrování města při řešení dopravy. Celkem bylo rozděleno 15 milionů dopravně plánovacích korun a vyjádřit tak své preference. Překvapivě nejvíce finančních prostředků (4 miliony) získala podpora cyklistické dopravy. Shodně po 3,75 milionu získalo parkování a pěší doprava. Investice do veřejné hromadné dopravy získaly 2,25 milionu a nejméně byla veřejností podporovaná automobilová doprava souhrnnou výší pouhých 1,25 milionů plánovacích korun. V procentuálním vyjádření preferencí to tedy je 27% cyklistika, 25% parkování, 25% chodníky a přechody, 15% veřejná doprava a pouhých 8% na řešení automobilové dopravy.

Podívejme se teď na analýzu rozpočtu města za roky 2017-2019. Rozdělení na jednotlivé druhy dopravy nemusí být přesné, jelikož projekty silnic často obsahují částečné i úpravy chodníků, cyklostezek, zastávek hromadné dopravy nebo parkovacích míst.

Město Frýdek Místek vydává na řešení dopravy zhruba 170-244 milionů korun ročně. Z toho 96 milionů korun na veřejnou hromadnou dopravu. Na silnice přísluší 105 milionů korun. Na opravy a úpravy chodníků je vynakládáno 40 milionů ročně. Na cyklistiku 3 miliony a na parkování 1 milion ročně. Reálný podíl rozpočtu na tyto druhy dopravy je tedy 43% silnice, 39% hromadná doprava, 16% chodníky, 1% cyklostezky a nejméně na parkování.

Projednání analytické části plánu mobility ukázalo, že největší mezery a podporu k řešení má ve městě parkování a cyklistická doprava. Toto zjištění je v souladu se zjištěním v analýze.

Mimo slabá místa byla na projednání shoda nad řešením MHD a příměstské dopravy ve městě, která byla objektivně shledána za nejlépe fungující v kraji.

Věříme, že v krátkodobém horizontu se městu odlehčí výstavbou obchvatu, který je stavbou Ředitelství silnic a dálnic.

Velkou výzvou ve střednědobém horizontu je příprava podmínek pro snižování emisí CO2 ve městě.