NAPIŠTE NÁM

Vaše názory jsou pro nás velice důležité

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu: petr.macejka@udimo.cz

23 komentářů

 1. Jiří Kajzar

  Dobrý den, studie by měla reflektovat a zapracovat několik zásadních procesů v městské dopravě F-M, které již probíhají nebo jsou plánovány v nejbližší budoucnosti. Jednak budoucí trasy obchvatu a jejich smysluplné napojení. Dále výsledky územních studií zpracovaných v rámci Memoranda o spolupráci se Slezanem, konkrétně ÚS1 a ÚS2, které řeší i dopravní napojení průmyslových areálů Slezanu na stávající dopravní systém. US2 navíc navrhuje unikátní val dopravně spojující Jižní svahy přes trať s územím Faunaparku. A nakonec dopady avízované SŽDC po výstavbě 2 koleje, kdy hrozí, že téměř všechny přechody a přejezdy nebudou propustné díky zvýšené frekvenci vlaků. V důsledku toho byly v návrzích řešení minulé hlavní architektky města i v ÚS1 nové trasy hlavní komunikace, po zrušení hlavního přejezdu,např. kolem Centrumu přes viadukt na ul.Staroměstskou. Na konec by studie měla také navrhnout řešení stávajícího průtahu, jeho zklidnění a humanizaci na klasickou městskou třídu bez podchodů a jiných zábran. Věřím, že všechny podklady Vám byly městem poskytnuty, protože se jedná o důležitou studii, která může pomoci řešit dnes zcela katastrofální stav městské dopravy.

  Odpovědět
 2. Miroslav Doležal

  Úvodem bych chtěl bych říct, že městu, kterému se podaří uskutečnit něco zásadního v boji s morem dnešní doby – automobilismem – se určitě dostane velké pozornosti. A osobně si myslím, že Frýdek-Místek má celkem dobrou startovní pozici, aby se zde něco zásadního uskutečnit podařilo.

  Důvodů je dle mého názoru několik. Jednak naše město zabírá celkem malý prostor, obyvatel však máme hodně (mnoho sídlišť). Máme řadu širokých ulic, na kterých je dost místa pro všechny – chodce, cyklisty i auta. Máme MHD zdarma. A hlavně, je zde velká šance díky obchvatu zcela předělat Hlavní třídu – udělat z ní prvotřídní páteř města.

  Aby se provoz aut ve městě omezil, bylo by třeba dle mého názoru provést několik kroků:

  1) Vybudovat co nejprovázanější síť cyklostezek přes celé město. Síť musí být bezpečná. Jak jsem psal, místa máme dost, mnohde by stačilo ubrat pruh autům a přenechat ho cyklistům a chodcům. Cyklostezky jsou u nás dlouhodobě zanedbány. Současná situace je v našem městě pro cyklisty velmi špatná.

  2) Zajistit perfektně fungující, moderní MHD. Máme sice MHD zdarma, ale jako celek má naše MHD řadu nedostatků. Věřím tomu, že si je toho radnice vědoma a snažila se vybudováním městského dopravního podniku situaci řešit. Tato snaha však byla dle mého názoru velmi nešťastná. Byla vykopána válečná sekera mezi radnici a ČSAD a zakopat ji bude složité. Co mi tedy na naší MHD vadí, co bych zlepšil?
  A) Dopravní prostředky MHD musí být zcela „nepřehlédnutelné“, musí mít jednotné (výrazné) barevné provedení. Situace se lepší, ale není to tak dávno, co u nás byl každý autobus jiný.
  B) Zastávky musí být „dořešeny“, musí být bezpečné, jasně rozeznatelné. Měly by být vyřešeny moderně, aby v nich našla zalíbení mládež, o kterou tady jde především. Pokud si mladí na veřejnou dopravu zvyknou, nebudou potřebovat auta jako my. Dostatek pohodlného sezení a čistota by byly samozřejmostí. Jako odstrašující příklad bych uvedl zastávku MHD téměř pod okny magistrátu. Přitom řešení by bylo dle mého názoru jednoduché – místa je tam dost.
  C) Autobusů musí být víc a musí jezdit častěji.

  3) Až by se uskutečnily kroky 1) a 2), stálo by za to zvážit vyloučení aut z některých lokalit, vybudování záchytných parkovišť, zpomalení provozu v některých místech.

  Vše by to samozřejmě stálo nemalé peníze, ale dle mého názoru by z toho nakonec měli prospěch téměř všichni, nikoliv pouze malá skupinka obyvatel, jako u jiných velkých investic.

  A na závěr trochu sci-fi. Kdysi se mně můj malý syn zeptal, proč není ve F-M metro. Neměl jsem problém, vysvětlit mu, proč by to u nás nebylo vhodné. Syn se však nedal a zeptal se mně, proč tedy nemáme alespoň tramvaj. Tady už byla odpověď trochu složitější. Povídali jsme si o tom a tak trochu snili … a představovali jsme si, jak uhání tramvaj (existují už i na baterie) po Hlavní třídě a veze nás až na Olešnou 🙂

  Odpovědět
 3. Josef Najdek

  Dobrý den.Do plánu městské mobility by možná stálo za úvahu zrychlit dopravu na ulici 8.pěšího pluku a to tím,že by se mohlo zavést šikmé parkování a tím snadnější najetí a vyjetí do a z parkovacího místa.Dále zlepšit průjezdnost ulic v zástavbě rodinných domů tak,aby každý majitel si na svém pozemku vytvořil zapuštěné stání pro své vozidlo a tím vyloučil někdy vznikajícím kolisním situacím.

  S pozdravem Najdek

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za podnět budeme se jím zabývat. Nicméně urychlovat dopravu v obslužných částech sítě (v oblastech bydlení) není cílem. Není cílem ani zajistit nerušený pohyb vozidlům. Cílem je snížit negativní vlivy z dopravy a zajistit adekvátní dostupnost nejen automobilové dopravy, ale i pěších tras, podmínek pro cyklisty a v neposlední řadě veřejné hromadné dopravy vč. MHD.
   Naopak zpomalením automobilové dopravy v místech bydlení přináší snížení hluku, je bezpečnější pro pěší a cyklisty, kteří se tam pohybují a snižuje nároky na rozhledová pole.
   Parkování u rodinných domů má být zajištěno na pozemku mimo komunikaci. Nicméně praxí je porušování pravidel silničního provozu a parkování při nedostatečném ponechání volné šíře alespoň 3 m v každém směru, které je dáno obecnou úpravou. Parkování v těchto lokalitách není takovým problémem, jelikož intenzita dopravy je vesměs nízká.

   Odpovědět
 4. Jana Bartošová

  Dobrý den,
  prosím o řešení parkování v křižovatce na ulici J. Opletala a ul. Hálkova u Shäfer school. Studenti zde parkují kolmo přímo v křižovatce. Pokud jedete z ul. Pionýrů přes Hálkovu a chcete odbočit na J. Opletala, brání vám auta ve výhledu. Vjíždíte do křižovatky v protisměru naslepo, protože ve vašem pruhu parkují kolmo auta a vy nevíte, jestli někdo vjíždí do křižovatky za zatáčkou. Stačilo by namalovat na silnici žlutou čáru nebo řádně poučit řidiče, že v křižovatce se kolmo neparkuje. Možnosti k parkování jsou dostatečné na parkovišti u Penny Marketu vzdáleném minutu chůze.
  Také se podělím se zkušeností, se kterou máme my obyvatelé z J.Opletala na straně bývalého Slezanu bohaté zkušenosti. Opět se jedná o cestu z ul. Pionýrů na Hálkovu. Na křižovatce svítí zelená pro směr doprava na most, ale my jedoucí rovně máme červenou. 90% řidičů (nepřeháním) na mě troubí, ačkoliv mám pro směr rovně červenou. Většina z nich totiž odbočuje a nechápou, proč já stojím. Myslím si, že by se všem ulevilo, kdyby se pro směr rovně využíval pruh dosud sloužící pouze pro směr vlevo. Křižovatka je tak jako tak mimoúrovňová. Nebo tam postavte policistu, za pokuty za bezdůvodné troubení řidičů, budete v balíku.

  Odpovědět
 5. Petr Hrnčiřík

  Dobrý den,
  předkládám návrh na vybudování pěší/cyklo lávky přes Ostravici z Lískovce do Žabně.
  Jedná se o vybudování lávky z Lískovce do Žabně přes řeku Ostravici v místě stávajícího potrubí nebo nedaleko od něj včetně napojení na cyklostezku a místní komunikaci.
  V současnosti tvoří řeka Ostravice bariéru dopravního spojení mezi Lískovcem a Paskovem/Žabní. Na straně Paskova a Žabně vede podél řeky Ostravice cyklostezka. Možností přechodu nebo přejezdu přes řeku je most v Paskově u nádraží a most v Lískovci u nádraží. Tyto mosty jsou vzdáleny od sebe cca 5 km. Přes oba mosty je velký provoz automobilů a současně cyklistů.
  Nová lávka by byla přibližně uprostřed mezi stávajícími mosty. Spojila by cyklistickou stezku č. 59 s Lískovcem a tedy i stezkou Frýdecký okruh a stezkou č. 6005. Umožnila by obyvatelům Lískovce i dalších obcí pěší nebo cyklistické spojení s Paskovem a Žabní, kde sídlí hodně firem (např. Lenzing Biocel Paskov, Elektroservis,…) a umožnila tak rychlejší a bezpečnější spojení do a ze zaměstnání. Současně by umožnila cykloturistům od Ostravy napojení na stávající cyklostezky např. směrem na přehradu Žermanice. Lávka by přispěla k oddělení provozu cyklistů a automobilů, rozšířila by cyklistické spojení Lískovce s Frýdkem-Místkem, je předpokladem pro další rozšíření cyklostezek.
  V současnosti je zde potrubí s manipulační lávkou. Za zvážení tedy stojí provedení lávky podobné jako nedaleko v Ostravě – Hrabové na stejném úseku řeky Ostravice cca 7 km po proudu. Zde byla lávka postavena na stávajícím produktovodu firmy Lenzing Biocel Paskov z peněz měst Ostrava a Vratimov.

  Petr Hrnčiřík

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za připomínku. Město Frýdek Místek nemá dostatečně vyřešenu síť vnitroměstských cyklistických stezek. Ty se rozvíjeli v minulosti zejména za rekreačním účelem. Lávka mezi Lískovcem a Žabní by zkrátila dojezdový čas ze 30 na 10 minut. Což je zajímavá úspora. Přidávám připomínku k zapracování.

   Odpovědět
   • Petr Hrnčiřík

    Ještě bych podotkl, že by lávka přispěla k oddělení provozu automobilů a cyklistů v exponovaných místech.

    Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za připomínku. Stání v křižovatce a 5 m od ní je dáno obecnou úpravou pravidel silničního provozu. Nicméně tato není zejména v lokalitách s velkou poptávkou po parkování respektována. Problematikou křižovatky J. Opletala x Hálkova se budeme zabývat vč. možnosti změny řazení. Díky za připomínku

   Odpovědět
 6. Alena Válková

  Je třeba vyřešit parkování pro obyvatele domu č.690 na Anenské ulici, ve kterém bydlím.Přijedu domů a jezdím půl hodiny sem tam jako blázen a hledám místo k zaparkování.Mám nervy na dranc!Zvláště, když mám v autě staré rodiče nebo vnoučata.
  Navrhovala bych vybudování záchytných parkovišť pro auta, která přijíždějí do města a jejich pasažéři by se dopravili na místo MHD. Tím by vzniklo více parkovacích míst pro obyvatele Frýdku-Místku.Situace s parkováním je kritická a myslím, že tento problém by se měl neprodleně řešit.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Kapacita parkovacích stání na Anenské je asi poloviční oproti optimálnímu stavu. Tato nedostatečnost je dána historií vzniku vysokopodlažních sídlišť a překotným nárůstem automobilizace v posledních 25 letech. Na jaře proběhnou průzkumy odstavování vozidel, kdy zjistíme, které sídliště je na tom nejhůře a které je nutné prioritizovat. V tuto chvíli město souhrnné informace nemá. Současně v rámci návrhu bude probíhat diskuse jak tuto situaci řešit. Zvýšení parkovacích stání na dvojnásobek není vždy optimálním řešením problému.

   Odpovědět
 7. Bohuslav Paseka

  Dobrý den, reaguji na Váš článek ve Zpravodaji Rady města 03/2019. Bydlíme v pečovatelském domě na Sadové ul.č.604.
  Bydlí tady mnoho imobilních invalidních občanů a vyhrazené parkoviště před domem má nedostatečnou kapacitu pro parkování obyvatel pečovatelských domů, zvláště po snížení parkovacích míst na 10. Toto parkoviště využívají i řidiči z okolních domů a mnoho dalších, kteří přijedou, vytáhnou parkovací kartu z přihrádky, vloží za okno a odejdou. Městská policie v tom neudělá nic, protože auto je označené. Bylo by vhodné zjistit kolik invalidních nájemníků má nárok na parkovací místo a počet míst navýšit, nebo učinit nějaké opatření, aby na označeném parkovišti před domem mohli parkovat hlavně invalidé bydlící v domě s pečovalskou službou, jak tomu bylo dřív.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Díky za připomínku. Budeme se jí zabývat. Lokalita je zařazena do dopravních průzkumů. Současně se na podzim budeme snažit nalézt řešení pro zajištění dostatečné mobility obyvatel domu s peč. službou.

   Odpovědět
 8. Radek Koval

  Dobrý den,
  V současné době rozmachu cyklistiky ve městě i všeobecně, jsem zklamán, že nebyla vybudována cyklostezka na rekonstruované silnici od ulic J.Opletala směrem k nemocnici a Frýdeckému náměstí. Cesta na kole z Místku do Fýdku je problematická a nebezpečná. Cyklostezka kolem Hlavní třídy to neřeší, končí u křižovatky „Rubikovka“. Dále na Frýdecké náměstí a k nemocnici nevede a projetí rušné Rubikovky je nebezpečné a nepříjemné. To samé po Revoluční od bazénu. Rušná dvouproudá silnice je nebezpečná, řidiči zde jezdí 80 km/h. Mohl zde být alespoň pás pro cyklisty! Dále křižovatka u Magistrátu -od Kauflandu projetí dvou pruhů do levého odbočovacího a po projetí křižovatky napojení do pravého pruhu na Bruzovské je pro cyklisty pomalu tragické! Vedení města sice proklamuje rozvoj cyklostezek, ale skutečnost je jiná.

  Druhá připomínka se týká ulice Husovy. Je obtížné vyjet z ulic Jeronýmova a Mánesova. Zažil jsem zde několik dopravních nehod. Neustále zaparkovaná vozidla u kraje Husovy ulice zabraňují výhledu při výjezdu z vedlejších ulic. Ve všední dny je zde veliký ruch, jsou zde umístěny 3 školy! Každý den zde prochází stovky dětí. Navrhuji kolem křižovatek znatelně vyznačit zákaz zastavení a zřídit jednosměrnou silnici od křižovatek Jeronýmova x Husova po Katastrální úřad x Husova.

  Děkuji, s pozdravem Radek Koval

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Jmenované ulice J. Opletala, Revoluční a T.G. Masaryka jsou silně zatížené automobilovou dopravou a jízda na kole je na nich nevhodná až nebezpečná. V rámci koncepce budeme usilovat o zajištění průjezdnosti cyklistů městem.
   Řešení parkování vozidel v lokalitě ulice Husova je nedostatečné, proto vznikají problémy s nelegálně stojícími vozidly v křižovatkách. Problematiku se budeme snažit řešit v rámci strategie. O konkrétním zjednosměrnění ulic budeme jednat na pracovní skupině. Díky za relevantní podněty. Všechny zapracujeme.

   Odpovědět
 9. Josef Wystyrk

  Bylo by vhodné revitalizovat komunikace (chodníky a přístupové cesty k domům) na Sídlišti. Jedná se o ulice Habrová, Javorová, Topolová, Na Kopci a Nad Mostárnou. K některým vchodům neexistuje přístupová komunikace o bezbarierovosti nemluvě.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Rekonstrukci chodníků budeme projednávat na pracovní skupině. Díky za podnět.

   Odpovědět
 10. Jaroslav Kubela

  Dobrý den,
  domnívám se, že by bylo vhodné zabývat se ve Vašem plánu i problematikou nízkoemisních zon. Zejména po dobudování obchvatu města, který má už konečně zelenou, je na místě se touto problematikou komplexně zabývat včetně programu budování záchytných parkovišť. Řešit problematiku záchytných parkovišť napojených na veřejnou dopravu jsem navrhoval odboru dopravy magistrátu již před třemi léty v souvislosti s neudržitelnou situací v parkování v okolí městských center Místku a Frýdku. Zatím ne příliž úspěšně

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Problematikou nízkoemisních zón se budeme zabývat. V případě, že toto opatření bude schváleno, bude Frýdek Místek první v republice, který ho zavede. Obdobně, záchytná parkoviště mají svůj smysl pouze v případě, kdy nelze v cíli z objektivních důvodů zaparkovat. Ve Frýdku Místku tato situace není prozatím tak kritická. Je mít na paměti, že docházková vzdálenost je dostatečná v okruhu 300 – 400 m. V případě užití systému P+R je prodloužení jízdní doby odhadováno na min. 15 minut (parkování, čekání na spoj, jízdní doba, docházka ze zastávky).

   Odpovědět
 11. Hana Štíhlová

  Dobrý den,myslím si že do plánu městské mobility taky patří dopravní řešení na státní komunikaci I/48 v úseku mezi křižovatkou ulic Příborská / Bahno-Štandl a křižovatkou Příborská / Luční. Vzhledem k velké frekvenci dopravy na komunikaci I/48 je výjezd z boční ulice Pod Štandlem velice komplikovaný a velmi nebezpečný, jelikož je ve zmíněném úseku povolena rychlost 90km/h. Ulice Pod Štandlem je obslužnou komunikací pro mnoho obyvatel této nemalé místní části města Frýdek-Místek. Dle mého názoru, by situaci vyřešilo omezení rychlosti ve výše definovaném silničním úseku silnice I/48 na úroveň rychlosti povolené v obci tj. 50 km/h, a to v obou směrech. Děkuji a prosím o odpověď.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Stanovení dopravního značení na silnicích I. třídy je v kompetenci kraje. V rámci PUMM vzneseme připomínku k organizaci dopravy v křižovatce Pod Štandlem x Příborská. Případně je vhodné vyhodnotit rozhledové pole a kapacitu křižovatky dle dovolené rychlosti na hlavní. Problematiku budeme řešit na schůzce pracovní skupiny s MSK.

   Odpovědět
 12. Petr Macejka

  Dobrý den, Děkuji za návrh zřízení školních autobusů v Místku ze zastávky Místek, SOŠ do zastávek Místek, Frýdlantská (4.ZŠ), Místek, Domov seniorů (7.ZŠ), Místek 8. ZŠ, Místek, Poliklinika(6.ZŠ) a 3.ZŠ.

  V rámci analytické části se budeme zabývat poptávkou po takovéto lince. Připomínku zapracujeme.

  Odpovědět
 13. Ing.Jan Abrahámek

  Dobrý den.
  Reaguji na Váš článek ve „Zpravodaji Rady Města Frýdku-Místku“ číslo 22/2018 a předkládám následující podnět k plánu udržitelné městské mobility.
  Město Frýdek-Místek, jako jedno z mála měst v ČR má bezplatnou městskou a příměstskou dopravní obslužnost. K úplné spokojenosti však chybí školní autobusy, které by doplnily dopravní obslužnost a bezpečnost dětí školou povinné docházky. V autobuse by mohl být přítomen příslušník městské policie a to pro větší bezpečnost dětí během jejich přepravy bez rodičů, pro bezpečnost při nástupu nebo výstupu i pro zabezpečení, aby do autobusu, mimo děti školou povinných, nenastupovaly jiné osoby.
  Zabýval jsem se možnými trasami (trasou) pro obslužnost dětí školou povinných na trasách v místní části Místek. Autobus by mohl vyjíždět od Dětského domova na ulici Na hrázi (chodí každé ráno pěšky za každého počasí), pokračovat zastávkou na ulici Palkovické a dále do místecké části města, se zastávkami pro 7.ZŠ, 4.ZŠ, 8.ZŠ, 6.ZŠ a 3. ZŠ.
  V případě zpracování analýzy, rád poskytnu návrhy nebo se účastním veřejného projednávání. Budu rád když o termínu projednávání budu vyrozuměn.
  Myslím si, že zavedení školních autobusů by posílilo bezpečnost dětí školou povinných a celkově by ovlivnilo mobilitu v našem městě.
  Prosím o potvrzení převzetí návrhu.

  S úctou

  Ing. Jan Abrahámek

  Odpovědět

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Frýdek-Místek

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Frýdek-Místek, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR