Již 22.5. v 16.30 ve Velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku (místnost č. 217 na adrese Radniční 1148 Frýdek-Místek) se bude moci veřejnost zapojit do diskuse k plánu udržitelné městské mobility Frýdku – Místku. Na veřejném projednání budou diskutovány nejen analýzy stávajícího stavu, ale také směřování do budoucnosti, které nasměruje návrhy řešení udržitelné dopravy správným směrem. Na analytickou část bude navazovat návrh s termínem na podzim.