Dne 16.10. v 16.30 proběhne veřejné projednání návrhů plánu mobility. Místem setkání je velká zasedací místnost Magistrátu Frýdku – Místku (Radniční 1148, místnost č. 217. Podkladem pro jednání je textová část strategie a výkresy návrhů infrastruktury, které jsou k dispozici v sekci dokumenty. Současně budeme diskutovat nad měkkými opatřeními, které zlepší dostupnost a mobilitu ve městě.

Těšíme se na hojnou účast a plodnou diskusi.